Menu

Registrovaných užívateľov: 28594

Zapojené školy


do projektu FiT učiteľa

Banskobystrický kraj:

 Obchodná akadémia Tajovského 25, Banská Bystrica

 
Bratislavský kraj:

 Gymnázium Haanova 28, Bratislava
 ZŠ Komenského 3, Bernolákovo
 ZŠ Sokolíkova ul., Bratislava IV

 
Košický kraj:

 Spojená škola s org. zložkami Gymnázium, SOU a DOŠ Sečovce
 ZŠ Užhorodská 39, Košice

 
Nitriansky kraj:

 ZŠ Komenského 3, Komárno
 Združená stredná škola obchodu a služieb, Komárno

 
Trenčiansky kraj:

 ZŠ Malinovského 1160/31, Partizánske
 ZŠ Mariánska ul., Prievidza

 
Žilinský kraj:

 ZŠ Komenského ul., Námestovo
 ZŠ s MŠ, Dlhá nad Oravou
 ZŠ s MŠ J.D.Matejovie 539, Liptovský Hrádok