Menu

Registrovaných užívateľov: 28594

Realizácia

O projekteRealizácia

Realizácia projektu je rozdelená do niekoľkých etáp:

 • Príprava projektu, materiálne a technické zabezpečenie projektu
 • (august 2006 – december 2006)
 • príprava metodikov pre prípravu metodických materiálov a príprava metodických materiálov
 • (november 2006 – marec 2007)
 • príprava realizácie projektu v regiónoch
 • (november 2006 – marec 2007)
 • vzdelávanie multiplikátorov ako budúcich lektorov
 • (február 2007 – marec 2006)
 • vzdelávanie pedagogických zamestnancov pre získanie kompetencií na úrovni FIT
 • (marec 2007 – august 2008)
 • evalvácia výsledkov projektu s cieľom zabezpečenia trvalej udržateľnosti výsledkov projektu
 • (september 2008 – november 2008)

Odborná stránka projektu

Obsah a metodiku vzdelávania garantuje Metodická rada vytvorená zo skúsených metodikov metodicko-pedagogických centier. Obsah vzdelávania je zameraný na dosiahnutie funkčnej gramotnosti pedagogických zamestnancov v informačných technológiách. Absolvent vzdelávania získa na základe preukázaných schopností osvedčenie FIT porovnateľné s funkčnou informačnou gramotnosťou na medzinárodnej úrovni.

Vytvorená metodika a rôzne formy vzdelávania vytvoria predpoklady pre skvalitňovanie procesu samotného vzdelávania a prípravy pedagogických zamestnancov.

 

Schéma realizácie národného zrkadlového projektu

                                                                                          

SOP ĽZ
Slovensko mimo Bratislavského kraja  
SOP ĽZ

 
JPD Cieľ 3
Bratislavský kraj
 
JPD Cieľ 3