PDFCreator je voľne šíriteľný nástroj pre vytváranie PDF súborov skoro z každej Windows aplikácie.

KľúÄové funkcie:           www.pdfforge.org
 

  • Tvorba PDF súborov z programov, ktoré umožňujú výstup na tlaÄ
  • BezpeÄnosÅ¥: Zamknúť PDF súbory a ochrániÅ¥ ich pred otvorením, tlaÄou atÄ.
  • Zaslanie súborov cez e-mail
  • ZlúÄenie viacerých súborov do jedného súboru PDF
  • PDFCreator je bezplatný, pre komerÄné použite! Je to tzv. "voľne šíriteľný program" (Open Source) distribuovaný pod podmienkami licencie GNU GPL.

 

Tento zdroj by sa mal otvoriť v novom okne
Pokiaľ sa to nestalo, kliknite tu: PDFCreator 0.9.3