Členenie modulov:


Informácie o zadaniach
Odborný garant metodiky a FIT: Miroslava Jakubeková
Odborný garant metodiky a FIT: Anikó Töröková
Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov  
Informácie o zadaniach