Členenie modulov:


E-learning
Odborný garant pre e-learning: Prof. Ing. Milan Turčáni, CSc.
e-learningový kurz urÄený pre každého, kto sa chce dozvedieÅ¥ viac
o e-learningových aplikáciách, o tom preÄo vlastne vznikli, podľa akých
pravidiel sa zostavujú, naÄo sú vhodné a urÄené a ako sa dajú využiÅ¥
pri nadobúdaní nových vedomostí.