Menu

Registrovaných užívateľov: 28594

Regionálni koordinátori

KontaktyRegionálni koordinátori

Mgr. Stanislav Slačka

Regionálny koordinátor Banskobystrického kraja
Telefón: 0907 371 374
Mobil: 0902 948 112
E-mail: stanislav.slacka@svsbb.sk

Ing. Stanislava Červeňová

Regionálny administratívny asistent Banskobystrického kraja
E-mail: stanislava.cervenova@svsbb.sk

RNDr. Dagmar Kurejová

Regionálny koordinátor Bratislavského kraja
Telefón: 0907 371 374
Mobil: 0902 948 113
E-mail: kurejova@ksuba.sk

Mgr. Mária Kollárová

Regionálny administratívny asistent Bratislavského kraja
E-mail: kollarova@ksuba.sk

RNDr. Dita Šugárová

Regionálny koordinátor Košického kraja
Telefón: 0907 371 374
Mobil: 0902 948 108
E-mail: sugarova.ditta@ksuke.sk

Jarmila Kliková

Regionálny administratívny asistent Košického kraja
E-mail: klikova.jarmila@ksuke.sk

Mgr. Marián Moravčík

Regionálny koordinátor Nitrianského kraja
Telefón: 0907 371 374
Mobil: 0902 948 115
E-mail: metodicke@ksunitra.sk

Mgr. Eugen Jelínek

Regionálny administratívny asistent Nitrianského kraja
E-mail: jelinek@ksunitra.sk

Ing. Miloš Škatulár

Regionálny koordinátor Prešovského kraja
Telefón: 0907 371 374
E-mail: skatular@mcpo.sk

Ing. Drahoslav Knapík

Regionálny administratívny asistent Prešovského kraja
E-mail: knapik@mcpo.sk

Mgr. Božena Beničková

Regionálny koordinátor Trenčianského kraja
Telefón: 0907 371 374
E-mail: benickova.bozena@ksutn.sk

PaedDr. Dagmar Koštrnová

Regionálny administratívny asistent Trenčianského kraja
E-mail: kostrnova@mpctn.sk

RNDr. Eva Huttová

Regionálny koordinátor Trnavského kraja
Telefón: 0907 371 374
Mobil: 0902 948 111
E-mail: huttova.eva@ksutt.sk

PaedDr. Peter Bartek

Regionálny administratívny asistent Trnavského kraja
E-mail: bartek.peter@ksutt.sk

Mgr. Jana Černická

Regionálny koordinátor Žilinského kraja
Telefón: 0907 371 374
Mobil: 0907 850 231
E-mail: cernicka@ksuza.sk

Mgr. Milan Macháček

Regionálny administratívny asistent Žilinského kraja
E-mail: macmil@soueza.utc.sk