Menu

Registrovaných užívateľov: 28594

Metodická rada

KontaktyMetodická rada

Projekt SOP

Ing. Miroslava Jakubeková

odborný garant metodiky a FIT
E-mail: jakubekova@fitucitela.sk

Mgr. Andrea Makišová

člen metodickej rady
E-mail: makisova@fitucitela.sk

PhDr. Daniela Ďurajková

člen metodickej rady
E-mail: durajkova@fitucitela.sk

Mgr. Jana Dzedzinová

člen metodickej rady
E-mail: dzedzinova@fitucitela.sk

Ing. Zuzana Krištofová

člen metodickej rady
E-mail: kristofova@fitucitela.sk

Projekt JPD

Ing. Anikó Töröková, PhD.

odborný garant metodiky a FIT
E-mail: torokova@fitucitela.sk

Mgr. Adriana Vančová

člen metodickej rady
E-mail: vancova@fitucitela.sk

PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.

člen metodickej rady
E-mail: pavlov@fitucitela.sk