Menu

Registrovaných užívateľov: 28594

Aktuality

Aktuality

Zasadnutia rady projektu

Každý týždeň v pondelok a štvrtok o 15:30 hod.

Miesto: Projektová kancelária v Merine, Trenčín 

» čítať celý článok

Dátum: 11.01.2007


Úvod

Vitajte na oficiálnych stránkach národného zrkadlového projektu

„Využitie IKT vo vyučovacích predmetoch
– funkčná gramotnosť pedagogických zamestnancov
v informačných technológiách

 
Cieľová skupina: pedagogickí zamestnanci základných a stredných škôl

Základné fakty projektu:

  1. Vzdelávanie prebieha od apríla 2007 na celom území Slovenska
  2. Účasť na kurzoch a registrácia je BEZPLATNÁ
  3. Forma vzdelávania: prezenčná - kombinovaná - e-learning
  4. Účastník získa osvedčenie FIT o funkčnej gramotnosti učiteľa v informačných technológiách

Zameranie projektu:

  • inovácie vyučovania s efektívnou podporou IKT na predmetovej
  • a medzipredmetovej úrovni a v oblasti projektových aktivít
  • využívanie multimédií, dostupného softvéru a edukačných programov pre potreby pedagogickej praxe - nadstavba základného vzdelávania v oblasti IKT.
  • možnosti internetu a elektronickej komunikácie v procese vyučovania a pre školské projekty  
  • využitie e-learningovej formy vzdelávania

Realizátor projektu: Metodicko-pedagogické centrum v Trenčíne

MPC v Trenčíne ako samostatná, priamoriadená rozpočtová organizácia Ministerstva školstva Slovenskej republiky v spolupráci s metodicko-pedagogickými centrami, školskými výpočtovými strediskami v SR a strednými školami Trenčianskeho kraja realizuje projekt zameraný na zvýšenie informačných kompetencií pedagogických zamestnancov na úroveň funkčnej informačnej gramotnosti (FIT) na medzinárodne porovnateľnej úrovni.

» čítať celý článok

Dátum: 01.01.2007

|< < 1 2 3 4

Archív