Menu

Registrovaných užívateľov: 28594

Aktuality

Aktuality

Informácie o projekte FIT ...

nájdete vo vedecko-pedagogickom časopise
TECHNOLÓGIA VZDELÁVANIA č. 5/2007
, v prilohe SLOVENSKÝ UČITEĽ.

 

» čítať celý článok

Dátum: 23.08.2007


Pedagogicko-organizačné pokyny pre školský rok 2007/2008

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov zamerané na získanie FIT – funkčnej informačnej gramotnosti odporúčajú 

» čítať celý článok

Dátum: 23.08.2007


Ako ste hlasovali?

Na našej stránke pre registrovaných užívateľov je k dispozícii anketa, v ktorej sa pýtame užívateľov čo by privítali na týchto stránkach? Užívatelia, ktorí sa doposiaľ zapojili, odpovedali nasledovne:

» čítať celý článok

Dátum: 07.08.2007


Rekordný počet workshopov

Začiatok prázdnin venovali niektorí naši učitelia získavaniu nových vedomostí a informácií zameraných na využitie IKT vo vyučovacích predmetoch, s cieľom získať osvedčenie FIT učiteľa.

» čítať celý článok

Dátum: 10.07.2007


Tempo 22/2007 - týždenník občanov okresov Partizánske a Bánovce nad Bebravou

Dátum vydania 4.6.2007   PDF dokument na stiahnutie: TEMPO_22_07.pdf

Článok o vzdelávaní je uverejnený na strane č. 4 s názvom FIT učiteľa na ZŠ Malinovského.

» čítať celý článok

Dátum: 29.06.2007


Funkčná informačná gramotnosť učiteľov v informačných technológiách

(Príspevok zo 6. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou DIVAI 2007 - Dištančné vzdelávanie v Aplikovanej informatike, uskutočnenej 17. mája 2007)

» čítať celý článok

Dátum: 11.06.2007


13. ročník konferencie INFORUM

V dňoch 22.24. mája 2007 sa uskutočnil v Prahe 13. ročník konferencie INFORUM. Konferencia bola zameraná na elektronické informačné zdroje a ich profesionálne využívanie vo vede, výskume, vzdelávaní a podnikaní. Bola určená pre pracovníkov odborných a verejných knižníc, manažérov, vedeckých a výskumných pracovníkov, pracovníkov verejnej správy, vysokoškolských učiteľov a ďalších záujemcov o problematiku.

» čítať celý článok

Dátum: 31.05.2007


Vzdelávanie učiteľov

V priebehu mesiacov apríl a máj bolo zahájené vzdelávanie učiteľov v oblasti získania funkčnej gramotnosti vo využívaní informačno-komunikačných technológií. Do vzdelávania sa môže zapojiť každý pedagogický zamestnanec patriaci do cieľovej skupiny .

» čítať celý článok

Dátum: 22.05.2007


Učitelia v Šintave majú „vodičáky na počítače“ a chcú byť FIT

"Základnú úroveň práce s PC, overenú testami, má väčšina z nás už úspešne za sebou. A keďže zaspať na vavrínoch nie je dobré, s chuťou sme sa vrhli do ďalšej úrovne zvládania PC, ktorá má názov FIT učiteľa.

» čítať celý článok

Dátum: 25.04.2007


Učiteľské noviny

Školenia pedagógov v používaní IKT vo výučbe (MPC v Trenčíne)

zdroj: www.modernaskola.sk  (Učiteľské noviny)

» čítať celý článok

Dátum: 27.02.2007

|< < 1 2 3 4 > >|

Archív