Menu

Registrovaných užívateľov: 28594

Aktuality

Aktuality

INFO 21/IX - dvojtýždenník Mesta Trenčín

Dátum vydania 18.10.2007   PDF dokument na stiahnutie: infoweb21.pdf

Článok o Prvej videokonferencii Fit je uverejnený na strane č. 4.

» čítať celý článok

Dátum: 18.10.2007


Informačné mítingy na Slovensku

Rovnako ako v predchádzajúcom roku, aj tento rok realizujeme v regiónoch Slovenska informačné mítingy, ktorých cieľom je predovšetkým informovať o národnom projekte zameranom na zavádzanie IKT do predmetov – FIT učiteľa.

» čítať celý článok

Dátum: 15.10.2007


FIT a e- learning - nový rozmer európskeho vzdelávania

V januári 2007  som bola oslovená MPC v Trenčíne na spoluprácu v oblasti vzdelávania pedagógov základných a stredných škôl v oblasti IKT v projekte FIT.  Určité skúsenosti v oblasti zavádzania IKT som už mala. S pomocou mesta Prievidza a riaditeľstva školy na ZŠ Mariánska ulica, som  10.1.2007 úspešne zorganizovala a  zrealizovala v regióne Horná Nitra  1. konferenciu IKT, zameranú na zavádzanie informačno - komunikačných technológii do vyučovacieho procesu.

» čítať celý článok

Dátum: 11.10.2007


Európska dimenzia vzdelávania

Dňa 24. 9. 2007 sa v troch mestách Trenčianskeho kraja konala 1. videokonferencia o využití informačno-komunikačných technológií vo vyučovacích predmetoch. Organizátorom konferencie bolo Metodicko-pedagogické centrum v Trenčíne, pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka, MPH. Počas jednej hodiny sa z 5 rôznych miest prihlásili so svojimi krátkymi príspevkami odborníci, ktorí s využívaním a zavadzaním IKT majú bohaté skúsenosti.

» čítať celý článok

Dátum: 28.09.2007


Prvá videokonferecia FIT

Metodicko-pedagogické centrum v Trenčíne realizovalo 24. septembra 2007 v Trenčianskom kraji PRVÚ VIDEOKONFERENCIU FIT - Využitie IKT vo vyučovacích predmetoch.

» čítať celý článok

Dátum: 24.09.2007


Pedagógovia z Trenčianskeho kraja absolvujú videokonferenciu o využití IKT

 
Zdroje:  www.sme.sk , www.asvet.sk

» čítať celý článok

Dátum: 23.09.2007


Modernáškola.sk: Aktuality

40 000 učiteľov získa funkčnú gramotnosť v informačných technológiách FIT 

zdroj: www.modernaskola.sk  (Aktuality)

» čítať celý článok

Dátum: 18.09.2007


Učitelia sa môžu vzdelávať pomocou informačných technológií

BRATISLAVA 23. augusta (SITA) - Učiteľom základných a stredných škôl je určený projekt s názvom Využitie IKT vo vyučovacích predmetoch - funkčná gramotnosť pedagogických zamestnancov v informačných technológiách.

» čítať celý článok

Dátum: 27.08.2007


Gramotnosť učiteľov v IT

Piatok 24.8.2007 10:00 h
Dom novimárov, malá zasadačka,Župné nám. , Bratislava

Metodicko-pedagogické centrum v Trenčíne zvoláva tlačovú besedu na tému: FIT - FUNKČNÁ GRAMOTNOSŤ UČITEĽOV V INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÁCH. 

» čítať celý článok

Dátum: 24.08.2007


TLAČOVÁ SPRÁVA

doc TLAČOVÁ SPRÁVA (188 kB)

» čítať celý článok

Dátum: 23.08.2007

|< < 1 2 3 4 > >|

Archív