Menu

Registrovaných užívateľov: 28594

Regionálne noviny MY

AktualityRegionálne noviny MY

Dátum: 15.11.2007

Názov článku: Učitelia sa vzdelávali

zdroj: www.mynoviny.sk  (Regionálne noviny)

Učitelia sa vzdelávali

Stoštyridsať učiteľov základných a stredných škôl z Trenčianskeho kraja sa učilo ovládať výpočtovú techniku a informačno – komunikačné technológie vo vyučovaní.

TRENČÍN. Podujatie pripravilo Metodicko pedagogické centrum v stredu 31. októbra a konalo sa v počítačových učebniach vo vybraných školách v Trenčianskom kraji. „Toto vzdelávanie pripravujeme pre učiteľov z celého Slovenska. Do dnešného dňa sa doň zapojilo asi osemtisíc učiteľov a do konca školského roku by ho malo absolvovať štyridsaťtisíc učiteľov,“ informovala Miroslava Jakubeková z Metodicko pedagogického centra.

S lektorom môžu konzultovať cez web
Lektori oboznamovali pedagógov, ako pracovať s materiálmi, ktoré sa využívajú prostredníctvom informačných technológií, na svojich vyučovacích hodinách. Vzdelávanie však môže prebiehať aj inak. „Ak majú niektorí učitelia v tejto oblasti viac vedomostí, nemusia navštíviť vzdelávacie podujatie osobne, ale zdokonaľovať sa môžu prostredníctvom našej webovej stránky, kde môžu viesť konzultáciu s lektorom na diaľku. Trvanie takéhoto vzdelávania trvá desať dní,“ uviedla Jakubeková.

Získajú certifikát
„Vzdelávací projekt sa skladá zo štyroch modulov. Prvý sa zameriava na základné zručnosti, druhý na prácu s metodickými materiálmi, tretí na prácu s informáciami z internetu a posledný je zameraný na e-learning ako prostriedok vzdelávania,“ vysvetlila. „Keďže ide o certifikované vzdelávanie, po absolvovaní dostanú učitelia osvedčenie,“ doplnila. Na získanie certifikátu museli účastníci kurzu naprojektovať samostatnú vyučovaciu hodinu s podporou informačno – komunikačných technológií.

Prvá videokonferencia
Trenčianske metodicko – pedagogické centrum pre učiteľov základných a stredných škôl pripravilo netradičné podujatie už koncom septembra. „Išlo o videokonferenciu, ktorej cieľom bolo informovať učiteľov o možnostiach využívania informačných technológií v školstve. Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch troch škôl v Trenčianskom kraji a išlo o prvú akciu takéhoto druhu na Slovensku ,“ informovala Jakubeková. „Vystupujúci, ktorí sa do videokonferencie prihlásili názornými ukážkami z rôznych miest Slovenska predviedli, ako sa dá počas vyučovacej hodiny využiť počítač, dataprojektor, internet a rôzne iné moderné technológie. Vďaka videoprenosu z priestorov trenčianskej univerzity sa podujatia na rôznych miestach zúčastnilo dvesto ľudí,“ doplnila Jakubeková.

DANKA CAPÁKOVÁ
© 2007 Petit Press. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená.

[15. 11. 2007]

URL článku:  Učitelia sa vzdelávali

« späť na aktuality

Predchádzajúce aktuality