Menu

Registrovaných užívateľov: 28594

Pozvánka na záverečnú konferenciu

AktualityPozvánka na záverečnú konferenciu

Dátum: 23.10.2008

 

Krajský školský úrad, Hviezdoslavova 3, Trenčín

Metodicko-pedagogické centrum
Alokované pracovisko, Pod Sokolicami 14, Trenčín


Vás pozývajú na konferenciu

Vyhodnotenie projektu: Využitie IKT vo vyučovacích predmetoch - funkčná gramotnosť pedagogických zamestnancov v informačných technológiách (FIT)


Interaktívna tabuľa vo vyučovacom procese

Konferencia sa koná pod záštitou prednostu Krajského školského úradu v Trenčíne PhDr. Miroslava Holčeka

v Trenčíne na výstavisku Expo Center

11. 11. 2008 o 9:00 hod.


Zameranie konferencie:

* vyhodnotenie výsledkov projektu FIT
* využitie IKT vo vyučovacích predmetoch zamerané na interaktívne tabule
* dlhodobý dopad projektu


Program:

9:00 - 10:30 hod.

Otvorenie konferencie PhDr. Miroslav Holček, prednosta KŠÚ Trenčín


I. časť Vyhodnotenie projektu FIT

1. Ukončenie projektu FIT - PaedDr. M. Dreisigová, riaditeľka MPC AP Trenčín
2. Vystúpenie hostí - zástupcovia štátnej a verejnej správy
3. Vyhodnotenie výsledkov projektu - Mgr. Miroslav Šagát, manažér projektu
4. Trvalá udržateľnosť výsledkov projektu - Ing. Miroslava Jakubeková, metodická rada projektu
5. Skúsenosti z práce v projekte - Mgr. Viera Jacková, multiplikátorka projektu, ZŠ Mariánska, Prievidza
6. Implementácia výsledkov projektu v praxi - Mgr.Veronika Jakubová, ZŠ Partizánska, Bánovce nad Bebravou


Prestávka


11:00 – 13:30 hod.

II. časť Využitie interaktívnej tabule vo vyučovacích predmetoch

1. ACTIVBOARD - interaktívna školská tabuľa - Ing. Ľ. Dinaj, COPIA Slovakia, s.r.o. B. Bystrica

2. Interaktívna tabuľa v praxi (využitie hlasovacieho zariadenia):

- Abeceda v prírode - slovenský jazyk a prvouka - PaedDr. Zuzana Kissová, ZŠ Mariánska, Prievidza

- Teplo (fyzika), Telesá (matematika) - Mgr. Ľubica Galovičová, ZŠ Mariánska, Prievidza

- Škodcovia dreva (odborné predmety) Ing. Gréta Paláková, PhD. , SOŠ Nové Mesto nad Váhom

- Život v lese (biológia 5. roč.) - Mgr. Lenka Krátka, ZŠ s MŠ, Centrum I, Dubnica nad Váhom

- Predložky (anglický jazyk 3. roč.) - Mgr. Mária Raganová, Centrum I, Dubnica nad Váhom

- Fyzika na ZŠ a SŠ - Mgr. Martin Znášik, Gymnázium Partizánske

- Chémia na ZŠ a SŠ - Ing. Eva Vyskočilová, Gymnázium Partizánske

Závery konferencie

« späť na aktuality

Predchádzajúce aktuality