Menu

Registrovaných užívateľov: 28594

Pozvánka na regionálnu konferenciu

AktualityPozvánka na regionálnu konferenciu

Dátum: 24.11.2008

Metodicko-pedagogické centrum
Alokované pracovisko, Pod Sokolicami 14, Trenčín

Vás pozýva na konferenciu
 

Vyhodnotenie národného projektu: Využitie IKT vo vyučovacích predmetoch - funkčná gramotnosť pedagogických zamestnancov v informačných technológiách (FIT)

Rozvojové projekty a možnosti ich využitia vo výchovno-vzdelávacom procese

Miesto:

zasadacia miestnosť,

Gymnázium sv. Františka z Assisi,
Hurbanova 44,
010 01 Žilina

Termín : dňa 27.11. 2008

Program:

8:30 - 9:00 hod. - Prezentácia účastníkov

9:00 - 9:10 hod. - Otvorenie konferencie

Ing. Zuzana Akantisová, prednostka Krajského školského úradu v Žiline 

9:10 - 9:30 Vyhodnotenie výsledkov projektu, trvalá udržateľnosť projektu,
Ing. Miroslava Jakubeková, Metodicko pedagogické centrum, alokované pracovisko Trenčín, odborný garant metodiky

9:30 - 9:40 Skúsenosti z práce na projekte
Ing. Monika Švekušová, Stredná odborná škola, Sasinkova, Žilina, multiplikátorka projektu

9:40 - 10:00 Predstavenie konkrétnych možností využitia IKT vo vyučovaní, projektové vyučovanie
Mgr. Ľubica Gabajová, Mgr. Zuzana Ritnošíková, Základná škola, Ul. Mieru, Bytča

10:00 - 10:30 Prestávka a občerstvenie

10:30 - 12:30 Rozvojové projekty a možnosti ich využitia vo výchovno-vzdelávacom procese

E - vzdelávanie pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
Mgr. Daniela Facúnová, Mgr. Eva Smolková, Mgr. Magdaléna Kubisová,
Základná škola Petra Škrabáka, Dolný Kubín


Otvorená škola 2008 - Ml@dý reportér
Mgr. Jozef Želúdek, Základná škola, Demänovská cesta, Liptovský Mikuláš

Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2008
RNDr. Dagmar Dedíková, Základná škola, Podvysoká,
Mgr. Zuzana Kormanová, Základná škola s materskou školou Slovenského učeného tovarišstva, Veľké Rovné

Enviroprojekt
Mgr. Štefánia Šarkányová, Spojená škola, Turany

Zdravie v školách
Prevencia šikanovania - Ing. Milan Válek, Stredná odborná škola, Nábrežná, Kysucké Nové Mesto
Rozvoj životných zručností - Mgr. Jozef Sopoliga, Evanjelická základná škola, Martin
Červené stužky - PhDr. Anna Poláčková, Gymnázium sv. Františka, Žilina

12:30 - Záver konferencie

 

« späť na aktuality

Predchádzajúce aktuality