Menu

Registrovaných užívateľov: 28594

Informačný míting k projektu v Žiline

AktualityInformačný míting k projektu v Žiline

Dátum: 19.11.2007

Dňa 25.10.2007 sa na Mestskom úrade v Žiline konal informačný míting k národnému projektu „Využitie IKT vo vyučovacích predmetoch – funkčná gramotnosť pedagogických zamestnancov v informačných technológiách (FIT)“. Míting sa uskutočnil v spolupráci s Krajským školským úradom v Žiline a zúčastnili sa ho zástupcovia väčšiny škôl Žilinského kraja.

Po otvorení mítingu PaedDr. Tiborom Lukácsom, vedúcim oddelenia odborných a metodických činností KŠÚ v Žiline všetkých prítomných za realizačný tím projektu FIT v Žilinskom kraji privítali Mgr. Janka Černická a Mgr. Milan Macháček. 

Základné informácie o projekte FIT sa účastníci dozvedeli od Mgr. Miroslava Šagáta, manažéra projektu. Jednotlivé moduly vzdelávacieho programu FIT – funkčná gramotnosť učiteľov v IKT predstavila Ing. Miroslava Jakubeková, odborný garant metodiky a FIT, podrobne vysvetlila obidva spôsoby štúdia, prezenčnú aj e-learningovú formu a povzbudila prítomných zástupcov škôl, aby sa nebáli využívať najmä e-learningovú formu štúdia, pretože pre účastníka poskytuje časovú aj priestorovú flexibilitu a individuálnu spätnú väzbu zo strany multiplikátora (tútora). V následnej diskusii  Ing. Miroslava Jakubeková tiež zodpovedala konkrétne otázky účastníkov mítingu z oblastí organizačného zabezpečenia kurzov a metodiky. 

Po prestávke s občerstvením predstavili konkrétne možnosti využitia IKT vo vyučovaní učitelia Mgr. Peter Pallo a Mgr. Ľudovít Mačor zo ZŠ Rudolfa Dilonga v Trstenej, PaedDr. Karol Pauchly zo ZŠ s MŠ v Chlebniciach a Ing. Zuzana Christozová zo Spojenej školy SOU strojárske v Martine. Veríme, že realizácia informačného mítingu v regióne prispeje k zvýšeniu záujmu učiteľov o účasť na tomto vzdelávacom projekte. 

PaedDr. Zuzana Pauchlyová, multiplikátor projektu

« späť na aktuality

Predchádzajúce aktuality