Menu

Registrovaných užívateľov: 28594

Informačný míting k projektu FIT v Košiciach

AktualityInformačný míting k projektu FIT v Košiciach

Dátum: 04.12.2007

Dňa 24.10.2007 sa konal na SOU Dopravnom v Košiciach informačný míting k národnému projektu „Využitie IKT vo vyučovacích predmetoch -  funkčná gramotnosť pedagogických zamestnancov v informačných technológiach FIT“. Míting sa uskutočnil v spolupráci s Krajským školským úradom v Košiciach, za účasti zástupcov riaditeľov, učiteľov ZŠ a stredných škôl.

 

Po otvorení mítingu prednostom KŠÚ doc. PaedDr. Jozefom Vookom,  CSc. a zástupcov projektu FIT v Košiciach, koordinátorkou a vedúcou kancelárie prednostu - RNDr. Dittou Šugárovou a administrátorkou Jarmilou Klikovou, sa predstavil realizačný tím  projektu FIT na čele s pani riaditeľkou PaedDr. Máriou Dreisigovou.

Základné informácie o projekte a celkovej úrovni školenia funkčnej gramotnosti učiteľov FIT v rámci jednotlivých krajov sa účastníci mítingu dozvedeli od riaditeľky MPC v Trenčíne  PaedDr. Márie Dreisigovej. Po úvodných príhovoroch predstavila jednotlivé moduly vzdelávacieho programu FIT  Ing. Miroslava Jakubeková, odborný garant metodiky a FIT, kde vysvetlila spôsoby štúdia, prezenčnú aj e-learningovú formu štúdia, ktorá poskytuje frekventantom kurzu flexibilitu a feedback, teda spätnú väzbu zo strany multiplikátora. Mítingu sa zúčastnilo približne 120 učiteľov a zástupcov škôl.

V závere odbornej časti mítingu som vystúpila so svojím príspevkom ako multiplikátorka, ktorá chce priblížiť formu e-learningového spôsobu práce so systémom na portáli www.fitucitela.sk. Môj príspevok bol zameraný motivačne smerom k učiteľom, teda povzbudiť ich k tejto forme absolvovania kurzu FIT učiteľa. Snažila som sa priblížiť im svojie skúsenosti s e-learningovou formou vzdelávania, ktorá má veľmi priaznivú odozvu u frekventantov nielen mojich kurzov, ale všeobecne, vo väčšine kurzov tejto formy. Tieto odozvy je možné prečítať si v diskusnom fóre na stránke projektu.

Počas svojho vystúpenia som kládla dosť veľký apel na učiteľov, aby sa tohto vzdelávania zúčastnili a čím skôr sa zapojili do jednej z foriem, či už workshop alebo e-learning z dôvodu flexibilnejšieho zjednotenia sa na určitej rovnakej úrovni školstva  u nás, ale aj v rámci štátov EÚ. Aby si kolegovia uvedomili jedinečnú možnosť, ktorá sa im do konca leta roku 2008 ponúka úplne zadarmo, a to zaradiť sa absolvovaním tohto kurzu a získaním certifikátu do  prvej nadstavbovej úrovne ovládania a využívania zručnosti určitého stupňa alebo levelu v rámci používania IKT vo vyučovacích predmetoch.

Snažila som sa osloviť skupinu stredoškolských učiteľov, aby nepodcenili tento projekt ako jeden zbytočný certifikát naviac, ktorý im neprinesie finančné zvýhodnenie ihneď, ale v horizonte kariérneho postupu učiteľa, kde bude zhodnotený aj finančne, ale aby to vnímali v horizonte celkovej koncepcie vývoja nášho základného a stredného školstva v rámci požiadaviek na profil študenta 21. storočia, ktorý bude hľadať uplatnenie vo svojej profesii aj na zahraničnom trhu práce. Aj z tohto aspektu, aby boli naši študenti pripravení a konkurencie schopní nielen doma, ale aj v zahraničí a práve preto sa musíme  najprv dostať v rámci vzdelávania tohto projektu my učitelia na jednu  úroveň, to znamená, že skutočne by sme mali byť vo využívaní IKT vo vyučovacích predmetoch vždy o krok vpredu ako naši študenti.

Svojim príhovorom som sa obrátila aj na učiteľov ZŠ a pochválila som ich veľmi zodpovedný  prístup k absolvovaniu kurzov. Mám s nimi len samé kladné skúsenosti a chcela by som vyzdvihnúť ich nadšenie pre mnohé  nové poznatky, ktoré sa naučili počas e-learningu, ale aj možnosť používať už hotové prípravy – tematické listy pre učiteľov, pre žiakov a veľa zaujímavých a podnetných zdrojov  a odkazov na web linky. Boli veľmi úprimne nadšení a vyjadrili názor, že ak sa bude pokračovať v ďalšom školení FIT na vyššej úrovni, určite sa radi zapoja.

Ďalej som vysvetlila stručne učiteľom spôsob ako prebieha e-learning, možnosť zvolenia si svojho tempa vypracovania úloh, dokonca požiadať aj o predĺženie termínu, ak sú veľmi pracovne alebo v  osobnom živote vyťažení, to je jedna z ďalších výhod e-learningu - jeho flexibilita pri absolvovaní celého kurzu, rýchla spätná väzba pri komunikácii s multiplikátorom resp. lektorom formou správ priamo na portáli na stránke www.fitucitela.sk alebo Skype kontaktom.

A preto aj touto formou sa obraciam na všetkých učiteľov, aby sa zapojili do tohto národného projektu využívania IKT vo vyučovacích predmetoch, ktorého nie náhodou je hlavná myšlienka byť vždy o krok vpredu, a ktorá je v našom náročnom povolaní veľmi dôležitá aj z hľadiska autority učiteľa nielen prirodzeného rešpektu, ale hlavne odborného rastu.

Učím už 23 rokov na Obchodnej akadémii v Košiciach a moje pedagogické skúsenosti sa týmto projektom obohatili, pretože mi dávajú priestor na vyučovaní  k brainstormingu - čo ja osobne považujem za spôsob, ktorý by mal moderný typ učiteľa využívať na hodinách. Študenti to ocenia záujmom o predmet, v ktorom môžu využiť svoj tvorivý potenciál, len je potrebné ich zaujať a viesť k tvorivosti práve používaním IKT na vyučovacích predmetoch. Dúfam, že Vás môj príspevok zaujal, a že dospejete k podobným záverom ako ja.

Projekt využívania IKT na vyučovaní je tá správna cesta, ktorou by sa naše školstvo malo uberať a je to ten správny krok ako postúpiť o  úroveň vyššie, aby naši učitelia dostali kvalitne portfólium na kvalitné vyučovanie svojich predmetov, a tým dosiahneme aj vyššiu úroveň vzdelávania a dosiahnutých vedomostí a zručnosť ovládania IKT našich študentov, lebo práve oni sú zrkadlom našej náročnej práce.

 

Autor: Ing. Ľubica Kimličková – multiplikátorka projektu

« späť na aktuality

Predchádzajúce aktuality