Menu

Registrovaných užívateľov: 28594

Informačné mítingy

Aktuality

Pozvánka na regionálnu konferenciu

Metodicko-pedagogické centrum
Alokované pracovisko, Pod Sokolicami 14, Trenčín

Vás pozýva na konferenciu
 

Vyhodnotenie národného projektu: Využitie IKT vo vyučovacích predmetoch - funkčná gramotnosť pedagogických zamestnancov v informačných technológiách (FIT)

Rozvojové projekty a možnosti ich využitia vo výchovno-vzdelávacom procese

» čítať celý článok

Dátum: 24.11.2008


Pozvánka na záverečnú konferenciu

 

Krajský školský úrad, Hviezdoslavova 3, Trenčín

Metodicko-pedagogické centrum
Alokované pracovisko, Pod Sokolicami 14, Trenčín


Vás pozývajú na konferenciu

Vyhodnotenie projektu: Využitie IKT vo vyučovacích predmetoch - funkčná gramotnosť pedagogických zamestnancov v informačných technológiách (FIT)


Interaktívna tabuľa vo vyučovacom procese

» čítať celý článok

Dátum: 23.10.2008


Informačné mítingy na Slovensku

Rovnako ako v predchádzajúcom roku, aj tento rok realizujeme v regiónoch Slovenska informačné mítingy, ktorých cieľom je predovšetkým informovať o národnom projekte zameranom na zavádzanie IKT do predmetov – FIT učiteľa.

» čítať celý článok

Dátum: 15.10.2007

Archív