Menu

Registrovaných užívateľov: 28594

7. ročník vedeckej konferencie DIVAI 2008

Aktuality7. ročník vedeckej konferencie DIVAI 2008

Dátum: 16.01.2008

Dovoľujeme si Vás touto cestou čo najsrdečnejšie pozvať na 7. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou DIVAI 2008 - Dištančné vzdelávanie v Aplikovanej informatike

Konferenciu organizuje Katedra informatiky FPV UKV v Nitre v dňoch 28.-29. mája 2008

Výstupom konferencie bude zborník s plným znením prezentovaných prednášok a abstraktov všetkých príspevkov. Prednášky a príspevky budú vydané na priloženom CD, ktoré obdrží každý účastník konferencie spolu so zborníkom. Všetky príspevky budú recenzované.

Bližšie informácie o konferencii sú k dispozícii na webovej stránke konferencie http://divai.ukf.sk/divai2008.

« späť na aktuality

Predchádzajúce aktuality