Menu

Registrovaných užívateľov: 28594

Aktuality

Aktuality

Pozvánka na regionálnu konferenciu

Metodicko-pedagogické centrum
Alokované pracovisko, Pod Sokolicami 14, Trenčín

Vás pozýva na konferenciu
 

Vyhodnotenie národného projektu: Využitie IKT vo vyučovacích predmetoch - funkčná gramotnosť pedagogických zamestnancov v informačných technológiách (FIT)

Rozvojové projekty a možnosti ich využitia vo výchovno-vzdelávacom procese

» čítať celý článok

Dátum: 24.11.2008


Pozvánka na záverečnú konferenciu

 

Krajský školský úrad, Hviezdoslavova 3, Trenčín

Metodicko-pedagogické centrum
Alokované pracovisko, Pod Sokolicami 14, Trenčín


Vás pozývajú na konferenciu

Vyhodnotenie projektu: Využitie IKT vo vyučovacích predmetoch - funkčná gramotnosť pedagogických zamestnancov v informačných technológiách (FIT)


Interaktívna tabuľa vo vyučovacom procese

» čítať celý článok

Dátum: 23.10.2008


Využite poslednú príležitosť vzdelávania FIT

!VZDELÁVANIA PREBIEHAJÚ AŽ DO KONCA OKTÓBRA 2008!

„Využite poslednú príležitosť patriť medzi
40 000 učiteľov na Slovensku,
ktorí získali funkčnú gramotnosť v informačných technológiách - FIT učiteľa

» čítať celý článok

Dátum: 08.10.2008


7. ročník vedeckej konferencie DIVAI 2008

Dovoľujeme si Vás touto cestou čo najsrdečnejšie pozvať na 7. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou DIVAI 2008 - Dištančné vzdelávanie v Aplikovanej informatike

» čítať celý článok

Dátum: 16.01.2008


Informačný míting k projektu FIT v Košiciach

Dňa 24.10.2007 sa konal na SOU Dopravnom v Košiciach informačný míting k národnému projektu „Využitie IKT vo vyučovacích predmetoch -  funkčná gramotnosť pedagogických zamestnancov v informačných technológiach FIT“. Míting sa uskutočnil v spolupráci s Krajským školským úradom v Košiciach, za účasti zástupcov riaditeľov, učiteľov ZŠ a stredných škôl.

 

Po otvorení mítingu prednostom KŠÚ doc. PaedDr. Jozefom Vookom,  CSc. a zástupcov projektu FIT v Košiciach, koordinátorkou a vedúcou kancelárie prednostu - RNDr. Dittou Šugárovou a administrátorkou Jarmilou Klikovou, sa predstavil realizačný tím  projektu FIT na čele s pani riaditeľkou PaedDr. Máriou Dreisigovou.

» čítať celý článok

Dátum: 04.12.2007


Informačný míting k projektu v Žiline

Dňa 25.10.2007 sa na Mestskom úrade v Žiline konal informačný míting k národnému projektu „Využitie IKT vo vyučovacích predmetoch – funkčná gramotnosť pedagogických zamestnancov v informačných technológiách (FIT)“. Míting sa uskutočnil v spolupráci s Krajským školským úradom v Žiline a zúčastnili sa ho zástupcovia väčšiny škôl Žilinského kraja.

» čítať celý článok

Dátum: 19.11.2007


2. veľký workshop v Prešovskom kraji

Dňa 23. 11. 2007 od 10:00 hod do 18:00 hod sa uskutoční v poradí 2. veľký workshop zameraný na získanie certifikátu FIT učiteľa. Workshop sa bude súčasne konať v Metodicko-pedagogickom centre v Prešove a v Strednej priemyselnej škole strojníckej v Prešove.

» čítať celý článok

Dátum: 19.11.2007


Regionálne noviny MY

Názov článku: Učitelia sa vzdelávali

zdroj: www.mynoviny.sk  (Regionálne noviny)

» čítať celý článok

Dátum: 15.11.2007


1. veľký workshop v Trenčianskom kraji

Dňa 31.10.2007 od 8:00 do 16:30 sa uskutoční 1. veľký workshop zameraný na získanie certifikátu FIT učiteľa. Workshop sa bude konať súčasne v priestoroch Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne, v Piaristickom gymnáziu Jozefa Braneckého v Trenčíne a v MPC v Trenčíne. Zároveň tiež na Gymnáziu v Dubdnici nad Váhom a na ZŠ Medňanského v Ilave.

» čítať celý článok

Dátum: 22.10.2007


Článok o Prvej Videokonferencii Fit

URL článku: http://www.dobos.obotones.com/ikt/vikonferencia.htm

» čítať celý článok

Dátum: 18.10.2007

1 2 3 4 > >|

Archív